Έργα
 S-092
 S-091
S-090
S-089
S-088- Κατοικία στο Southampton ΗΠΑ
S-087
S-086
S-085
S-084
S-083
S-082
S-081
S-080
S-079
S-078
S-077-Παραδοσιακή κατοικία στην Wernigerode,Γερμανία
S-076
S-075
S-074
S-073
S-072
S-071
S-070
S-069
S-068 - Κατοικία στο Ludwig, Γεμανια
S-067
S-066- Κατοικία στο Southampton ΗΠΑ
S-065
S-064
S-063
S-062
S-061
S-060
S-059
S-058
S-057
S-056
S-055
S-054
S-053
S-052
S-051
S-050
S-049
S-048
S-047
S-046
S-045
S-044
S-043
S-042
S-041
S-040
S-039
S-038
S-037
S-036
S-035
S-034
S-033
S-032
S-031
S-030
S-029
S-028
S-027
S-026
S-025
S-024
S-023
S-022
S-021
S-020
S-019
S-018
S-017
S-016
S-015
S-014
S-013
S-012
S-011
S-010
S-009
S-008
S-007
S-006- Κατοικία στην Μάλτα
S-005
S-004
S-003
S-002
S-001